Oecumenische viering Koningsdag

Donderdag 27 april 2023
Samen met deken Rob Merkx verzorgde dominee Jolien Leeffers de viering op Koningsdag in de Petruskerk in Sittard, een oecumenische dienst van woord, gebed, zang en muziek. Ook het Apostolisch Genootschap Limburg was bij de dienst betrokken. Gewoontegetrouw zijn ook de gedecoreerden en oud-gedecoreerden bij deze feestelijke viering aanwezig.

Jolien hield een korte overweging over psalm 72, de bekende koningspsalm.
Mooie muzikale bijdragen waren er van mannenkoor Si-Tard en Harmonie St. Joseph. Na afloop van de viering trok er een vrolijke stoet door de binnenstad naar het Mariapark, voorafgegaan door de Stadsschutterij Sint Rosa. Ook Jolien Leeffers, alle andere medewerkers en hoogwaardigheidsbekleders liepen mee in de stoet.
Jolien vindt oecumene belangrijk, zo blijkt uit haar bijdragen in kerkblad Onderweg, waar zij schreef: “Het is fijn om samen met onze Rooms-katholieke broers en zussen vieringen te kunnen houden en gestalte te geven aan onze onderlinge verbondenheid.”

Ook bij de dienst in de Petruskerk, vooraf bij de Dodenherdenking op 4 mei, mag Jolien een overdenking houden. “Ik vind het fijn dat ook op die momenten het geloof in God een plaats krijgt.”

Willy de Koning
 
 
 

 
terug