Oecumenische viering in Roermond

Donderdag 2 mei 2024
De PG Maas- en Beekdal onderschrijft, net als honderden andere kerken in Nederland, de doelstelling van de Stichting ‘WijdeKerk’, een groep christelijke LHBT+-mensen die hun ervaringen en krachten bundelden om er binnen de kerken voor te zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn. Daarom geven we het volgende door:  
In het kader van de Roermond Pride vindt er op dinsdag 21 mei in de ECI Cultuurfabriek een oecumenische viering plaats. De viering wordt verzorgd door de leeskring ‘Een brug bouwen’ onder leiding van pastoor Harry Notermans.
Deze viering staat in het teken van het geloof in de intrinsieke waardigheid van alle mensen, ongeacht hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie. Wij vieren de vrijheid en blijheid die we ervaren wanneer we volledig omarmen wie we zijn. We nodigen iedereen uit om samen met ons deze vrijheid te versterken van hen die gevangen zitten in het gevoel niet geaccepteerd te worden om wie ze zijn, voor hen die vastzitten in hun eigen angsten of vooroordelen, en voor hen die gekwetst zijn door de vooroordelen van anderen. Wij omarmen onze waardigheid en die van jou! Voel je vrij om met ons mee te vieren!


Op zaterdag 25 mei vindt de Pride Walk door Roermond plaats. Diverse groepen en individuen lopen mee. De leeskring ‘Een brug bouwen’ wil  graag een groep vormen van mensen die herkenbaar meelopen onder het thema geloof en lhbti. Kent u binnen uw netwerk personen (lhbti-personen, vrienden, familie of anderen die dit thema belangrijk vinden) die willen deelnemen? Dan kunnen ze contact met Raymond Hintjes opnemen via het contactformulier op de website van ‘Een brug bouwen’.

website prideviering
terug