Oecumenische kring Beek over boek Judit

9 februari 2023
Iedereen is van harte welkom bij de oecumenische kring in de Kapelanie te Beek. Het thema is dit jaar 'de apocriefe boeken'. De eerstvolgende wordt op donderdag 16 februari gehouden om 20.00 uur. Het adres is: Raadhuisstraat 17 Beek. Dit is schuin tegenover het Protestantse kerkje van Beek.

De apocriefe boeken blijken rijke gespreksstof op te leveren. De eerste avond was op 19 januari. Henk Verkerk heeft toen een algemene inleiding gehouden over de apocriefe boeken. Normaal gesproken zou Wim Hoogstraten dit doen, maar die is nog niet voldoende hersteld. 

Op 16 februari is de tweede avond. Het zal dan gaan over het apocriefe boek Judit. De inleider is die avond ds. Jolien Leeffers. De avonden zijn los van elkaar te bezoeken en voorkennis is niet nodig.

Op donderdag 16 maart is de derde avond. Dan zal pastoor Kenis van Beek het apocriefe boek Jezus Sirach inleiden. En de slotavond is op 13 april, dat wordt waarschijnlijk een terugblik op alle avonden.

Aanmelden is niet nodig. We zien u graag bij deze kringavonden. Meer informatie kunt u krijgen van Henk Verkerk en ds. Jolien Leeffers. 
terug