Oecumenische dienst: (On)Vrede – En nu?

Maandag 21 augustus 2023
Dit jaar is de oecumenische dienst in het kader van de Vredesweek op zondag 24 september.
Een voorbereidingsgroep met mensen uit beide geloofsgemeenschappen is bezig met de vormgeving van deze dienst. Het thema is (On) Vrede – en nu? Als alle jaren gebruiken wij het materiaal dat PAX uitgeeft als leidraad, wel geven wij daar onze eigen invulling aan.

De dienst begint om 11.00 uur, dat is de gebruikelijke tijd in Vrangendael. Voorgangers zijn pastoraal werker Elly Bus (Vrangendael) en dominee Willem Boon (PGMBD). Muzikale medewerking door het gelegenheidskoor, bestaande uit zangers van het Josephkoor en de Cantorij, o.l.v. Hans Timmermans. Ren Lantman begeleidt zang en samenzang op het orgel.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken. Van harte uitgenodigd om mee te vieren, zingen en bidden in de Vredesweek.

Namens de voorbereidingsgroep, Christel Prins


 
terug