Voor uitvaartdiensten geldt een uitzondering

Nog geen kerkdiensten met publiek mogelijk

Zaterdag 17 april 2021
De aanhoudend hoge besmettingsgetallen geven ook ons als kerkgenootschap aanleiding tot zorg. Wij doen het maximale wat in ons vermogen ligt om de pandemie zo weinig mogelijk kans op verdere verspreiding te bieden.

Dat betekent concreet dat voorlopig de kerkdiensten nog digitaal zullen worden gehouden en ook dat de cantorij nog niet kan zingen tijdens kerkdiensten. Wij volgen daarmee de richtlijnen van de PKN, die nog weer iets strenger zijn dan die van de rijksoverheid.

Wij maken daarop één uitzondering, namelijk voor eventuele uitvaartdiensten waar we maximaal 30 kerkgangers kunnen toelaten. Ondertussen blijven wij onze uiterste best doen om de digitale kerkdiensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Het gaat nog niet altijd vlekkeloos, maar de groep enthousiaste vrijwilligers probeert te leren van de tot nu toe opgebouwde ervaring. 

Uiteraard hopen we op afzienbare tijd elkaar weer in de kerk te kunnen ontmoeten. 
Namens het corona team,
Eddy Roerdink
terug