Nieuwsbrief, bericht van overlijden, etc.

Zaterdag 23 oktober 2021
Al een tijdje worden de Nieuwsbrieven verstuurd via de website www.pgmbd.nl.
U kunt dat zien aan het adres van waar die Nieuwsbrieven (als e-mails) verstuurd worden (info@pgmbd.nl via humancontenthosting.nl).
Human Content Mediaproducties is het bedrijf, dat zorgt voor de ontwikkeling en ‘hosting’ van de website. Inmiddels doet het dat voor meer dan 380 bij de PKN aangesloten protestantse gemeenten.

Om ieder gemeentelid zo gericht mogelijk te informeren, onderscheiden we verschillende soorten Nieuwsbrieven (e-mails):
  • Bericht van overlijden;
  • Nieuws voor leden (specifieke mededelingen enkel bedoeld voor gemeenteleden);
  • Nieuwsbrief (maandelijks nieuwsbericht met koppeling naar artikelen op de website);
  • Onderweg (aankondiging van het verschijnen van een nummer van Onderweg);
  • SKG Collect (mededelingen specifiek voor gemeenteleden die gebruik maken van SKG Collect)
  • Speciale berichten (nog nader in te vullen)
Via een formulier kan ieder gemeentelid persoonlijk aangeven welke informatie hij/zij wel of niet wil ontvangen.

Momenteel wordt door Human Content Mediaproducties nog gewerkt aan het invoeren van de mogelijkheid om de berichten zo specifiek mogelijk te versturen. Door ziekte heeft dit helaas vertraging opgelopen, anders zou dit al gerealiseerd zijn. Daarom krijgt u als u zich voor de Nieuwsbrief heeft opgegeven, momenteel ook nog de andere berichten.
Zodra Human Content Mediaproducties de software heeft bijgewerkt zullen we ervoor zorgen dat gemeenteleden enkel nog krijgen waarvoor ze zich hebben aangemeld. Op dit moment is dat helaas nog niet mogelijk.

We versturen per keer zo’n 380 Nieuwsbrieven. Dit gebeurt op basis van de inschrijvingen destijds gedaan voor de Nieuwsbrief van de toenmalige PG Sittard-Grevenbicht.
Ruim 150 gemeenteleden hebben ondertussen het formulier ingevuld. Voor hen kunnen we dus straks het onderscheid maken. Degenen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld verzoeken we dat zo spoedig mogelijk te doen.
  
Germ Visser
terug