Nieuwe ambtsdragers bevestigd

Zondag 15 januari 2023
In de zondagochtenddienst van 15 januari werd afscheid genomen van de ambtsdragers Bertha Verkerk (ouderling pastoraat), Kees van Luijk (ouderling scriba) en Wim Hendriks (diaken) en van Taakdrager van dienst Ati Oldenbeuving. Dominee Jolien Leeffers was voorganger. Als nieuwe ambtsdragers werden door haar bevestigd: Henk Verkerk (ouderling pastoraat) en Kees de Weerd (ouderling scriba). Voorafgaand legde Kees de Weerd ook belijdenis van zijn geloof af. Inge Streekstra werd welkom geheten als Taakdrager van dienst.  
De vertrekkende mensen ontvingen een mooie kaars als dank en de nieuwe mensen kregen een roos, met de wens dat hun werk dat tot volle bloei mag komen. Ondanks het stormachtige weer was de kerk goed gevuld en konden velen de nieuwe en vertrekkende mensen het beste wensen en bedanken.

Willy de Koning
    

  

  
 
  
  
terug