Nieuwe liturgie voor de PGMBD

Zaterdag 19 juni 2021
In de dienst van 4 juli wordt een nieuwe liturgie voor onze gemeente ingevoerd. Vorig jaar op 1 juli is onze nieuwe Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal ontstaan. Voor de zondagse kerkdiensten maakten we tot op heden nog steeds gebruik van de liturgieën van beide voormalige gemeenten, ook al waren die aangepast in de online-diensten.

De Taakgroep Eredienst is door de kerkenraad gevraagd om voor de nieuwe gemeente een liturgie te ontwerpen, die past bij de huidige tijd en ook bij onze gemeente. Het moest een liturgie worden, die herkenbaar is voor de leden van beide voormalige gemeenten. De kerkenraad heeft inmiddels de liturgie besproken en wil die graag op zondag 4 juli in de Ontmoetingskerk presenteren en invoeren. Meer informatie over de nieuwe liturgie is te vinden in het julinummer van Onderweg.

Daarnaast heeft de kerkenraad besloten, dat naast de ambtsdragers ook “taakdragers van dienst” (voorheen “de oudsten” in Geleen-Beek-Urmond) namens de kerkenraad aanwezig zullen zijn in de dienst en een (liturgische) taak hebben. Een aantal “oudsten”’ uit Geleen-Beek-Urmond gaat in de nieuwe situatie door als taakdrager van dienst. Daarnaast treedt een aantal nieuwe taakdragers van dienst aan. Daar zijn we heel blij mee. Meer informatie over de taakdragers van dienst is te vinden in het julinummer van Onderweg.

Pier Prins
terug