Een viertal mooie kerstvieringen

Zondag 25 december 2022
Drie heel diverse vieringen op Kerstavond en op Eerste Kerstdag een feestelijke dienst met veel aandacht voor de jeugd. Zo werd bij de PGMBD de geboorte van Christus gevierd en beleefd. 

Dat begon zaterdagavond om half 8 in het Podiumkerkje in Grevenbicht. Dominee Jolien Leeffers was voorganger en de muziek werd verzorgd door Annie Niessen en een blazersensemble. Vooraf aan onze dienst speelde dat ensemble buiten bij het kerkje kerstliederen, en vervolgens begeleidden ze in de dienst het eerste lied: ‘Komt allen tezamen’. Het ging tijdens de dienst over de os en de ezel uit de kerststal.
  
Om 8 uur was er in het kerkje in Urmond een dienst met Bertha Verkerk als voorganger. Sopraan Beppie Bode luisterde de dienst op met haar zang. Na afloop was er tijd voor ontmoeting bij een kopje chocolademelk.
  
Tijdens de kerstnachtdienst, die avond om 22.00 uur in de Johanneskerk met Jolien Leeffers als voorganger, verleende Synoidos haar medewerking. In 2020 en 2021 kon dat vanwege corona niet, dus de koorleden keken er erg naar uit om weer hun kerstliederen te laten klinken. Aan het einde van de dienst vormden de koorleden een kring om de aanwezigen en zo zongen zij hun laatste lied – et in terra pax. Vrede op aarde, zo nodig deze dagen. Vervolgens werd het ‘Ere zij God’ gezongen.
  
Bij de viering op Kerstmorgen om 10.30 uur in de Johanneskerk, met weer Jolien Leeffers als voorganger, was er een grote rol weggelegd voor de jeugd. Het was een levendige dienst waarin van alles gebeurde. Kinderen zongen ‘Er is een kindeke geboren op aard’, en vervolgens bereidden ze zich voor op het kerstverhaal dat ze daarna opvoerden. Er stond een heuse stal op het podium waar Jozef en Maria mochten overnachten. Ook waren er herders met schaapjes en drie engelen. Het was mooi om te zien hoe de kinderen hun acteertalenten gebruikten. Na afloop was er voor hen een klein presentje.

De PGMBD kan terugkijken op een aantal fijne Kerstvieringen.

Willy de Koning
  

  

  

  

  

  

  

  
terug