Maak je ook een Palmpasenstok?

Maandag 26 februari 2024
Op Palmzondag 24 maart zijn alle kinderen welkom in de Johanneskerk om samen een Palmpasenstok te maken.

De Palmpasenstok is niet zomaar een bedenksel, nee er zitten allemaal symbolen in die met Palmpasen te maken hebben. Dat zal dominee Jolien uitleggen.

De kinderen die mee willen doen moeten zich wel opgeven, zodat er kan worden gezorgd voor voldoende materiaal.

Dus, geef je op bij dominee Jolien, dan zorgt zij ervoor dat er genoeg spullen zijn voor iedereen.
 
terug