Limburg Zingt: dit jaar digitaal

dinsdag 1 december 2020
Baptistengemeente De Ontmoeting aan de Hemelsley in Sittard organiseert elk jaar een Kerst Sing-in. Vanwege corona is dit jaar voor een andere vorm gekozen, waarvan iedereen mag meegenieten.  
Via YouTube is op zondag 13 december en daarna een compilatie te zien van opgenomen kerstliederen. Het huiskoor van de Baptistenkerk New Generation is te horen, maar ook Synoidos dat vorig jaar meewerkte. Daarnaast het koor Benediction en samenzang met de orkesten ‘De Bazuin’ uit Brunssum en ‘Wilhelmina’ uit Eindhoven. Verder zijn er nieuwe opnamen gemaakt met het korps van het Leger des Heils uit Brunssum, tenor Martin Hurkens en countryzanger Wim Pols.  

Wie dit wil meebeleven kan een mail sturen naar Paul Prijt, voorganger van de Baptistengemeente die dan een link stuurt. Paul Prijt zegt hierover:  “Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten rondom Hem, die Immanuël genoemd wordt: ‘God met ons’. Ik wens en bid u ook van ganser harte toe, dat u Zijn kracht, bemoediging, troost en nabijheid mag ervaren ook in deze ‘afstandelijke’ en ‘vervreemdende’ tijd.” 

Voor info en opgave voor de YouTube-link: paul@prijt.nl 

terug