Laatste zondag kerkelijk jaar

25 november 2020
Zondag 22 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erop beginnen we met de eerste zondag van Advent aan een nieuw jaar. Het is een goed gebruik om bij die overgang van het oude naar het nieuwe kerkelijke jaar stil te staan bij hen die ons ontvallen zijn. Veel namen van de overledenen zullen ons bekend voorkomen, andere namen zijn ons wellicht minder bekend. Toch spreekt uit elke naam een uniek leven. Bij het noemen van de namen wordt een kaars aangestoken en willen we hen voor Gods aangezicht gedenken.

We hadden graag – evenals in andere jaren – met veel mensen deze bijzondere dienst willen houden. In verband met de coronamaatregelen was een volle kerk dit jaar niet mogelijk. We mogen maar met maximaal 30 mensen bij elkaar komen.

Tegen die achtergrond zijn er twee herdenkingsdiensten gehouden, één om 10.30 uur in de Johanneskerk, en één om vier uur in de Ontmoetingskerk. Daardoor konden meer nabestaanden deze bijzondere vieringen meemaken. 
De herdenkingsdiensten werden via kerktelevisie rechtstreeks uitgezonden en blijven voorlopig beschikbaar om te bekijken. 
De dienst in de Johanneskerk werd geleid door dominee Irene Pluim, die nu voorganger is in Oosterbeek/Wolfheze, maar die tot oktober aan onze gemeente verbonden was en dus vele overledenen persoonlijk heeft gekend en begeleid. In de dienst in Geleen ging onze eigen predikant Pier Prins voor. 

U kunt de diensten terugkijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037-Johanneskerk-Ontmoetingskerk  
Ook onder het kopje KERKDIENSTEN op deze website vindt u de link om kerk-tv te kijken, inclusief dus de herdenkingsdiensten. 
terug