Laatste viering van 2022

Zaterdag 31 december 2022
In de Gruizenkerk werd oudejaarsavond de laatste viering van 2022 gehouden. Dat gebeurde hier voor de laatste keer in 2019, daarna was dat door corona niet mogelijk.
Voorganger was deze keer dominee Gerrit Wessels. “Er ligt een verontrustend jaar achter ons”, zei hij bij zijn inleiding, “maar daar staan wij vanavond, behalve in ons gebed, niet bij stil. Dat kunt u in de krant lezen.”
Deze avonddienst werd gehouden volgens het liturgisch avondgebed, waarbij Psalm 137 werd uitgelegd. Het lied van de Joodse ballingen die aan de rivier in Babylon zitten en voor hun overheersers moeten zingen. Vooral het slot van deze Psalm vroeg om uitleg, een gruwelijke tekst, die bij nader inzien bedoeld is om de overheersers een spiegel voor te houden.
Het orgel in de Gruizenkerk wordt niet zo vaak meer bespeeld, het piept en kraakt en af en toe blijven er toetsen hangen. Dat betekende een behoorlijke aanslag op de deskundigheid van Fedor Coenen, maar met zijn muzikale inventiviteit kon er toch behoorlijk worden gezongen.
Bij de uitgang van de kerk wenste men elkaar een fijne jaarwisseling en 'veel goeds' toe.
Ook de kerkenraad wenst elders op deze website allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2023. Voorzitter Sietse van der Sluis zegt het zo: “In de kerk vatten we dat aldus samen: een gezegend nieuw jaar. Laten we proberen er samen iets moois van te maken, laten we genieten van al het goede dat op ons pad komt, en laten we proberen troost te vinden en te geven als de onvermijdelijke tegenslagen komen. Laten we de verbinding met elkaar en met de wereld zoeken. Mag het zo een jaar worden waarin we hoop en inspiratie vinden, bij elkaar en bij God.”
Willy de Koning


 
terug