Laatste dienst in Beek op 3 september

2 september 2023
Op zondagochtend 3 september zal voor de laatste keer een protestantse dienst in 'ons' kerkje in Beek gehouden worden. Voorganger zal Ds Pier Prins zijn. Op deze ochtend komt na 382 jaar een eind aan de regelmatige protestantse kerkdiensten in Beek. 

Ter gelegenheid van het afscheid van het kerkje in Beek als 'onze' kerk, schreef Wim Hoogstraten een bijzondere brochure, met de titel 'de twee protestantse kerken te Beek'. Hij verhaalt hoe bijna twee eeuwen lang de oude Beekse dorpskerk werd gedeeld door de rooms katholieke parochie, en de hervormde gemeente, het zogenaamde 'Simultaneum'. Zo is de oude dorpskerk eigenlijk de eerste protestantse kerk in Beek. Het in 1830 gebouwde Leopoldskerkje is dan uiteraard de tweede. 

Het belooft een bijzondere dienst te worden, waarin met weemoed en dankbaarheid zal worden teruggeblikt. En we toch ook al gelovige gemeenschap vooruit kijken. 

De bijzondere brochure is in gedrukte vorm aanwezig bij de dienst in Beek. En op deze website vindt u de brochure hierBert Stuij
terug