Koninklijke onderscheiding voor Bertha Verkerk

Maandag 29 april 2024
Bertha Verkerk werd op vrijdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding later opgespeld door burgemeester Christine van Basten-Boddin van de gemeente Beek, want Bertha en Henk zijn momenteel in Tanzania bij hun jongste zoon en zijn gezin. 

Bertha laat weten: “Het lintje wordt nog uitgereikt. De afspraak ervoor moet nog gemaakt worden. Ik werd de 26ste gebeld (met beeld) door de burgemeester van Beek. Heel bijzonder en echt een verrassing. Ik had toevallig een oranje shirt aan, want ik wist van niets.”

De Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering voor haar jarenlange belangeloze inzet voor de Beekse gemeenschap. De gemeente omschreef de motivatie als volgt:
“Mevrouw Verkerk-Lam is van 2001 tot 2005 diaken geweest in de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond. In de periode 2010-2014 trad zij naast diaken ook op als afgevaardigde van de PKN.
Van 2018 tot 2020 was zij voorzitter van de kerkenraad. Tijdens deze periode heeft zij bijgedragen aan de fusie met de aangrenzende protestantse gemeente naar de huidige Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. Tussen 2020 en 2023 was zij ouderling in de samengevoegde gemeente. Vanaf 2023 tot heden is mevrouw lid van de pastorale raad en uitvaartbegeleider in de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
Naast haar drukke werkzaamheden voor de kerk heeft mevrouw Verkerk-Lam zich tussen 2004 en 2021 ook ingezet als bestuurslid voor de Stichting Manna en tussen 2010 en 2020 als bestuurslid en hulpverleenster voor de Stichting Helse Liefde. In deze rol hielp zij mensen in kwetsbare posities.
Mevrouw Verkerk-Lam is een voorbeeld voor anderen. Zij zette zich langdurig, tomeloos en onbaatzuchtig in voor mensen in een moeilijke positie. Zij wordt door anderen ervaren als iemand die oprecht, trouw, vriendelijk en zorgzaam is.”

 
terug