Kom, o Geest des Heren, kom

12 mei 2022
Een vast onderdeel van de Rooms-Katholieke liturgie met Pinksteren is het Veni Sancte Spiritus, een Middeleeuwse tekst uit de 13e eeuw (Lied 669). Wie deze tekst geschreven heeft is, is niet duidelijk. Was het paus Innocentius III (1160 – 1216) of Stephen Langton (1150 -1228), aartsbisschop van Canterbury?


Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.


Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.


Kom o trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.


Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.


Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.


Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.


Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,


maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.


Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.


Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.


In de Middeleeuwen was het hard werken. Vooral lichamelijk. Ook in onze tijd moeten mensen op hun tenen lopen en wordt er stress ervaren. De Geest neemt het werk niet van je schouders, maar zorgt wel voor rust en ontspanning.

Kom, o Geest des Heren kom.

Het is een prachtig, persoonlijk gebed uit de donkere Middeleeuwen. 
De woorden van dit gebed zijn voor mij nog altijd actueel. De Geest hebben we nodig om te zijn wie we graag willen zijn. En om te leven en te geloven vanuit de kracht en de gaven van de Geest. 

Pier Prins

 
terug