Koffiemiddag Grevenbicht

Vrijdag 24 november 2023
Op 21 november was er weer een koffiemiddag in Grevenbicht, dit keer met als onderwerp de geschiedenis van de Beegse Maas. Afgelopen zomer is er een expo geweest in het podiumkerkje in Grevenbicht over dit onderwerp. De tentoonstelling is door een enthousiast team georganiseerd, onder auspiciën van het stichtingsbestuur van het Podiumkerkje.

Zo is er in Grevenbicht al bewijs van bewoning gevonden vanaf 5.000 jaar voor Christus. Er zijn in de Houtstraat in Grevenbicht twee Jupiterbeelden opgegraven die uit de Romeinse tijd dateren. Mogelijk is er een nederzetting van de Vikingen geweest in Grevenbicht of in de buurt daarvan. Ook moeten we de vele overstromingen niet vergeten die in de loop van de eeuwen plaats vonden, maar ook die uit de recente geschiedenis. Wist U overigens dat de westgrens van Grevenbicht vroeger enkele kilometers verder lag op wat nu Belgisch grondgebied is? En dat die grens is verschoven doordat de Maas zich heeft verlegd?

Dit alles kwam aan bod in de interessante lezing die werd verzorgd door Ria Dielissen en Janine Jacobs van het expo-comité. De koffiemiddag was goed bezocht met 23 bezoekers. Er waren naast de vaste bezoekers enkele nieuwe gezichten. Gelukkig konden na een periode van afwezigheid door de ziekte van Jan, ook Jan en Gusta Vencken weer aanwezig zijn.

In december zal er in plaats van een koffiemiddag een broodmaaltijd zijn om 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ton Dorrestijn door de Email met de uitnodiging die u elke maand krijgt te beantwoorden. Als u die niet krijgt kunt U contact opnemen via a-dorrestijn@home.nl of 046 4857835.

Ton Dorrestijn
 
terug