Klimaatcrisis

Woensdag 7 februari 2024
Het nieuwe jaarthema van Spring! is: Actuele onderwerpen. Het eerste thema op 28 januari was: KLIMAATCRISIS….EN NU?
In de voorbereidende vergadering bespraken we het klimaat en duurzaamheid van alle kanten. Is het ‘stil maar, wacht maar?’ of hebben we als christenen een taak in deze wereld? En wat zegt de Bijbel over klimaat? Samen kwamen we tot de volgende conclusies:
  • We gaan de mooie kanten van de Schepping belichten in beelden en liederen, zoals ‘What a wonderfull world’ en het kinderlied ‘Zie de zon, zie de maan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.’ En ‘wonderwereld vol geheimen’. In de dienst werden we prachtig begeleid door Thea en Fedor Coenen.
  • Ook willen we de positieve acties laten zien, die er al in het kader van duurzaamheid worden gedaan en roepen we mensen op zelf duurzame stappen te nemen. Bij de actualiteiten vertelt Inge over ‘minder plastic in de oceaan’ en ‘de groei van duurzame energie in 2023’. Marnix noemt voorbeelden hoe je met kleine acties de wereld een beetje groener kunt maken.
  • Verder willen ons vertrouwen in God en in elkaar uitspreken. Dit heeft Marnix ook heel mooi belicht in zijn overweging. Hij citeert de encycliek van Paus Franciscus: Laten we samen, met respect met elkaar én met de aarde én met de armen omgaan, verwonderend, genietend en zorgend voor elkaar. Marnix roept ons op om net als Noach een boot te bouwen, om te kijken: welke acties kan ik doen om de aarde een beetje beter te maken?  Marnix wordt geraakt door de Bergrede: 'Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.' Dit vertrouwen horen we ook in het lied: ‘Onze Heer, die alles maakte, Beschermer voor altijd, waar wij gaan en komen. Hij blijft in eeuwigheid’
  • En natuurlijk mag de tweespraak niet ontbreken! Nely en Irene laten tijdens het nuttigen van hun lunch op ludieke wijze zien welke tegengestelde opvattingen er zijn.
  • Ook het vaste onderdeel ‘Ontmoeting’ hoort erbij. Wat zijn er weer veel hart-tot-hart gesprekken geweest!
  • We willen er een mooie dienst voor alle leeftijden van maken. Rosetta riep de kinderen naar voren, die een mooie boot van Noach hebben gevouwen en iedereen kreeg het visitekaartje met de spreuk: Klimaat, mij een zorg!? mee naar huis.
Als Spring!team hebben we op deze manier de dienst gestalte gegeven. Wilt u deze dienst (nogmaals) meemaken of terugzien, kijk dan hier.

Namens het Springteam, Inge Streekstra en tot 24 maart!
 
 

 
terug