Kerststollen voor Éngele van Zitterd-Gelaen

Zaterdag 20 november 2021
Vanuit de Diaconie wordt er in de decembermaand weer een speciale inzamelingsactie gehouden voor de Éngele van Zitterd-Gelaen. Gedurende 2 weken, op zondag 5 en 12 december zullen er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk kerststollen ingezameld gaan worden! Er staat ook na elke kerkdienst een collectebus klaar om een gift te geven als u dat liever doet.

Het is natuurlijk ook mogelijk om digitaal een financiële bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem Maas- en Beekdal o.v.v. actie Kerststollen Engele van Zitterd-Gelaen. In de week voor kerst wordt de opbrengst van de actie afgeleverd bij de Éngele.

We hopen dat we voor de kerst weer veel gezinnen blij kunnen maken met een kerststol! Doet u mee? Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen: Irene van Gurp-Stolte (i.stolte@hetnet.nl) en Joke Bos (joke.bos@planet.nl).

Irene van Gurp-Stolte en Joke Bos

terug