Kerkenraadsdag over de Veilige Kerk

9 maart 2023
De voltallige kerkenraad van de PGMBD was afgelopen zaterdag bijeen in de Johanneskerk in Sittard. We hebben met elkaar gepraat over wat betekent het om een Veilige Kerk te zijn. Dat wil zeggen een kerk waarin een ieder zich welkom en veilig voelt. Een kerk waarin de mensen zich durven uit te spreken en waar er respectvol met elkaar wordt omgegaan. We zijn er van overtuigd dat we met elkaar, als gemeente van Christus, geroepen zijn om zo’n kerk te zijn. De bijbel vraagt ons immers om liefdevol met elkaar om te gaan, en om elkaar tegemoet te treden zoals we zelf tegemoet getreden zouden willen worden.

We beseffen intussen terdege dat dit niet automatisch goed gaat. Juist daarom heeft de PKN hier
een beleid voor ontwikkeld. We hebben als kerkenraad gesproken over hoe we dit naar onze gemeente PGMBD kunnen vertalen. Onze conclusie was dat het hieraan werken een meerjarig proces zal worden
 
We willen als eerste stap dit onderwerp met jullie delen op de gemeenteavond van donderdag 22 juni. We zoeken nog een juiste inleider die ons hierbij kan helpen.
 
Reserveer deze bijeenkomst alvast maar in jullie agenda, het is zeer de moeite waard!

Op de foto staat de hele kerkenraad, met van links naar rechts: Bindert Vriesema (Pastoraat) , Henk Verkerk (Pastoraat), Yolanda Kragt  (Diaconie), Sietse van  der Sluis (Voorzitter), Jolien Leeffers (Predikant),  Gerrie Zandstra (Kerkrentmeester); Bert Stuij (Bezining, Ontmoeting en Communicatie), Kees de Weerd (Scriba), Hebert Hooijkaas (Kerkrentmeester)
 
Sietse van der Sluis
 
terug