Kerkelijk seizoen 2023 – 2024 van start

2 september 2023
De startzondag viel vroeg dit jaar, en dat betekent dat we ook al vroeg in september met vele activiteiten gaan beginnen. Het programma werd zondag 27 augustus na de dienst kort toegelicht. Het is weer een heel mooi programma geworden, en dat vooral door de inzet van veel mensen die activiteiten hebben bedacht en ook organiseren. Een bijzonder woord van dank aan de al vele jaren bestaande werkgroep kringenwerk, die weer interessante oecumenische kringen organiseert.

Voor het totale programma, met details over elke activiteit, verwijs ik graag naar de website Kringenwerk.nl. Je kunt op datum zoeken naar activiteiten, maar ook op thema. Overigens bevat ook deze website een kalender met alle activiteiten. Die vindt u hier.
Een paar activiteiten die al op korte termijn van start breng ik hier even onder de aandacht.
  • Dinsdagavond 5 september om 20.00 uur start de ‘kring oost-west’, een gespreksgroep waarin gedeeld wordt je als gelovige (of juist als twijfelende) bezig houdt. Neem voor de locatie contact op met Marnix van Gurp, m.vangurp@hetnet.nl (tel: 06-20419369)
  • Woensdagochtend 6 september om 10.00 uur start de krantenleeskring. Samen bespreken we de toestand in de wereld, ons land, onze streek of de kerk aan de hand van krantenartikelen. Neem voor de locatie contact op met Willy de Koning, w.dekoningbovenhoff@gmail.com (tel: 06-10157513)
  • Woensdagmiddag 6 september om 14.00 is het weer breicafé in de Johanneskerk. Iedereen die mee wil breien voor de gezelligheid én het goede doel is van harte welkom.
  • Donderdagochtend 7 september start om 10.00 de interkerkelijke gespreksgroep ‘Gesprekken over Levensbeschouwing’, in Parochiehuis Oud Geleen. Een open gesprek over beginselen, levensvisies en geloven. Onder leiding van Wim Cuypers (voor extra info bij Wim: tel 046-4431709)
  • Vrijdag 8 september staat om 17.00 de koffie klaar in de Ontmoetingskerk, voor het ‘Actualiteitencafé de Ontmoeting’. Welkom voor een goed gesprek over wat ons opvalt en bezig houdt.
  • Dinsdag 12 september gaat van 14.00 tot 15.00 de kring ‘lees mee met de dominee’ verder in het nieuwe seizoen. De kring wordt gehouden bij ds. Jolien Leeffers thuis, Kruisstraat 14 in Munstergeleen. Fijn als u even opgeeft als u meeleest, tel: 06-27550194
  • Donderdag 14 september is het vanaf 13.30 tot 14.30 ‘wandel mee met de dominee’. We wandelen vanaf Elly Meyers, Hub Dassenplein 40, Sittard.
Het is maar een greep, maar het illustreert de diversiteit van wat er in de aanbieding is. Dus de uitnodiging is: ga mee!

Bert Stuij
 
terug