Weer een kerkdienst met maximaal 30 personen

14-06-2020: Opnieuw naar de kerk gaan. Het lijkt een gewenningsproces, maar ook een feest van herkenning. Alsof de herinnering aan het naar de kerk gaan weer moet worden opgediept.
Deze zondag waren er al wat meer mensen dan vorige week toen men voor het eerst weer naar de kerk mocht. Toen werd het toegestane aantal van 30 personen niet gehaald; nu wel.
Alle overheidsvoorschriften werden keurig opgevolgd zoals geen handen schudden, niet zingen en geen collecte in de bank. Voor het doneren van de bijdragen stonden twee emmertjes bij de uitgang.

De dienst is terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Als u bij een viering aanwezig wilt zijn, kunt u zich per dienst aanmelden bij Wim Hendriks op maandag t/m zaterdag tussen 10.00-12.00u en 19.00-21.00 u, tel.nr 06-10515291. Hij zal u dan een aantal vragen stellen en aangeven in welk kerkgebouw u die zondag welkom bent.


Willy de Koning
terug