zondag 14 augustus 2022 om 10:30 uur

Avondmaalsviering, Johanneskerk Sittard
Voorganger(s): ds. Pier Prins
Ouderling(en): Christel Prins en Sietse van der Sluis
Organist: Cariene Groen-Zwart

Collectes: 1e Zending Egypte, 2e Kerk
Koster: Annie Stoffels
Bloemendienst: Marijke Pelman
Ontvangstdienst: Sietse van der Sluis
Kindernevendienst: Jenny Kooistra
Koffiedienst: Jenny Visser en Germ Visser
Beamer: Eddy Roerdink
KerkTV: Harm Versluis
TV-uitzending: Kerkdienstgemist.nl

terug