JOP online kerstchallenge 2020

5 januari 2021
De Kerstchallenge 2020 die door het JOP (Jong Protestant) is georganiseerd, was dit jaar een escaperoom-achtig spel, dat volledig corona-proof kon worden gespeeld via Zoom. Dit jaar ging het over de lofzang van Maria, het Magnificat.
Door 4 codes te kraken kregen de deelnemers onderdelen van het Ikoon dat hen naar het geheim van het Ikoon moest leiden. In code A moesten de deelnemers allemaal met een handicap een code kraken en doorgeven. Groep 1 kon niet horen (geluid uit), groep 2 kon niet spreken (microfoon uit), groep 3 kon niet bewegen (armen langs het lichaam) en groep 4 kon niet zien (alles op zwart). Als de codes goed van de ene naar de andere groep werden doorgeven, ontstond ‘Magnificat’ en kregen ze het eerste onderdeel: de lijst van het Ikoon.
In code B kreeg iedereen een eigen puzzel met een oplossing die ze wellicht in de volgende puzzel nodig zouden hebben … maar het was desinformatie, fake news. Wel leverde dit het volgende onderdeel op van het Ikoon: een vierkante lijst met het eerste couplet van het Magnificat in het Latijn.
In code C moest een route ontdekt worden die Maria had afgelegd. Allerlei bonnetjes en artikeltjes moesten op de juiste volgorde gelegd worden, waarna aanwijzingen uit deze bonnetjes een route uittekenden op een kaart dat weer een symbool vormde voor een envelop met toegang tot de volgende code en natuurlijk het volgende onderdeel van het Ikoon opleverde: Een vierkant met Romeinse cijfers.
Uiteindelijk werd in code D ontdekt naar welke kant Maria kijkt in het Ikoon, en dat leverde gelijk het laatste deel op: Maria.

Maar ja, nu nog de Ikoon-onderdelen op de juiste volgorde en juiste draairichting leggen, en dan nog was het een hele uitdaging om het geheim van het Ikoon te ontdekken.
Eefje, Aukje, Linde, Annemieke, Ilja en Ellen hebben met hun volhardendheid het geheim inmiddels ontdekt: Nederigheid.

Maria laat zien dat er in nederigheid heel veel kracht schuilt gaat: een eenvoudig, jong meisje, uit een klein dorpje, ongewenst zwanger, zonder geld, status of macht wordt de moeder van Jezus, die op zijn beurt niet regeert met macht en geweld, maar door liefde, vergeving en aanvaarding van gebroken mensen.
Tekst: Thea Coenen
terug