Jaarrekeningen 2021

29 april 2022
In het College van Kerkrentmeesters is de jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal vastgesteld. De jaarrekening 2021 is daarna in de vergadering van de kerkenraad in april besproken en goedgekeurd voor terinzagelegging. Hij ligt op de zondagen 1 en 8 mei ter inzage in de Johanneskerk.
Indien u vragen heeft over de jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters dan kunt u contact opnemen met Bert Bosman. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar penningmeester@pgmbd.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bert Bosman


In het College van Diakenen is de jaarrekening 2021 van het College van Diakenen vastgesteld. Een print van de jaarrekening ligt op de zondagen 1 en 8 mei ter inzage in de Johanneskerk. Bij die print ligt ook een korte toelichting.
De jaarrekening 2021 van het college is in de vergadering van de kerkenraad inn april besproken en goedgekeurd voor terinzagelegging. In de bespreking werd waardering uitgesproken voor de activiteiten van de diaconie, ZWO en Rechtfonds. Op allerlei manieren (o.a. activiteiten, financiëel) worden mensen geholpen die dat nodig hebben, en dat is een wezenlijk onderdeel van ons kerk zijn. Het gaat daarbij niet alleen om gemeenteleden, maar juist ook om mensen in onze wijdere omgeving.

Indien u vragen heeft over de jaarrekening 2021 College van Diakenen (Diaconie, ZWO, Rechtfonds) dan kunt u contact opnemen met Wim Hendriks. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar cvdpen@pgmbd.nl.

Namens het College van Diakenen
Wim Hendriks
terug