Irene Pluim in het nieuwe 'Lied van Eenheid'

Maandag 14 december 2020
In tijden van corona vinden via internet prachtige initiatieven plaats om mensen te bemoedigen. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe “Lied van Eenheid”, gezongen door mensen uit diverse kerken en religies in Nederland. Voormalig predikant van de PGMBD Irene Pluim doet daarin mee.

Sinds oktober is Irene predikant bij de protestantse gemeente Oosterbeek/Wolfheze. In het filmpje is ze verkeerd getiteld, geen probleem voor de leden van de PGMBD, ze zullen haar zeker herkennen.

Op de website van PKN Oosterbeek/Wolfheze is te lezen dat Irene binnenkort een nieuwe collega zal krijgen, want per 1 december ontstond daar een vacature. De beroepingscommissie van Oosterbeek/Wolfheze stelt voor om de predikant die het deze zomer nét niet werd, en voor Irene werd gekozen, nu wel te beroepen.

Over het “Lied van de Eenheid” schrijft de Evangelische Omroep op haar website van “Nederland Zingt” het volgende:

Een gezamenlijk statement voor verbondenheid
Nu kerkdiensten lange tijd beperkt zijn tot max dertig mensen, staan de kerken onder druk. Er is verdeeldheid over hoe de adviezen en regels van de overheid op te volgen; er is gelatenheid, verdriet en vermoeidheid over het niet gezamenlijk kunnen vieren van Gods aanwezigheid. In deze moeilijke situatie willen kerken en christenen in al hun verscheidenheid een gezamenlijk statement maken rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen; dat christenen verlangen naar eenheid in liefde, en elkaar vast willen houden.
Daarom is ervoor gekozen om teksten uit Johannes 17 centraal te stellen in dit lied. Het gesproken woord wordt omlijst met een prachtige mix van het bekende lied 'O kom, o kom Immanuël', 'Heer maak ons één' en rap. Nu we niet bij elkaar kunnen komen in de kerk, willen we elkaar voor Kerst bemoedigen en het gevoel geven dat we dit feest ook in coronatijd samen kunnen vieren.


Via deze link is het lied te zien en te horen:
 

Tekst: Willy de Koning
terug