Interreligieuze gebedsdienst

Zaterdag 4 mei 2024
In de St. Petruskerk in Sittard werd zaterdagavond 4 mei een interreligieuze gebedsdienst gehouden waaraan dominee Jolien Leeffers meewerkte. Andere voorgangers waren deken R. Merkx van de R.K. kerk en mevrouw I. Gerritse van het Apostolisch genootschap. De heer E. de Reus hield een toespraak namens de Joodse Gemeenschap, waarin hij antisemitisme typeerde als een virus dat telkens muteert en een andere gedaante aanneemt.

Na de dienst liep een hele stoet mensen in de stromende regen achter de Stadsschutterij St. Rosa aan. Bij het monument op de Markt werden kransen gelegd, waarna men doorliep naar de begraafplaats aan de Wehrerweg.

Na de 2 minuten stilte legde burgemeester Hans Verheijen een krans namens de gemeente en hield een toespraak. Er werden nog diverse andere kransen geplaatst bij de gedenkplaten met de namen van de gevallenen en ook de gezamenlijke kerken legden een krans. Tenslotte maakte het gezelschap een rondgang langs graven van oorlogsslachtoffers.

In de gemeente Sittard-Geleen waren deze dag op nog zes andere plaatsen en tijdstippen kransleggingen en plechtigheden in verband met Dodenherdenking, namelijk in Geleen, Obbicht, Einighausen, Grevenbicht, Limbricht en Born.

Willy de Koning

terug