Historisch beeldje te koop

Donderdag 14 december 2023
Sommigen van u zullen het nog weten: het beeldje dat in 2004 door kunstenaar Hans Lemmens in opdracht van de werkgroep Verbouwing Johanneskerk werd gemaakt. Voor die verbouwing werd op meerdere manieren geld gezocht. Dit beeldje werd in 2004 voor dat doel te koop aangeboden.

De kunstenaar wilde met dit beeld de samenvoeging in 2004 van de drie protestantse kerkgemeenschappen in Nederland symboliseren maar ook de fusie van de drie burgerlijke gemeentes Sittard, Geleen en Born in 2001.
Een bijzonder beeldje dus, waar veel symboliek in verwerkt is en waarmee geld bij elkaar is gebracht voor het moderniseren van de Johanneskerk. Eén van die beeldjes is nu door de toenmalige koper aan de diaconie geschonken. Wij willen daarmee graag een diaconaal project ondersteunen en bieden het beeldje dus weer te koop aan.

De opbrengst zal gaan naar de Credohuizen: deze organisatie zet zich in voor dak- en thuisloze jongeren. Jongeren die hun huis zijn uitgezet of zijn weggelopen, of zijn opgestapt uit een opvanghuis. Ze zwerven van slaapplek naar slaapplek en leven soms op straat. In de Credohuizen kunnen de jongeren weer tot bloei komen en worden ze geholpen om, vanuit hun eigen unieke talenten, weer mee te doen in onze samenleving. De Credohuizen zijn opgericht vanuit Christelijk gedachtengoed: de basis is de tekst uit Mattheus 25 vers 40: Wat je aan de minste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. In onze regio is een Credohuis in Maastricht, dat in 2013 als eerste geopend werd, in Parkstad en in Geleen.

Voor dit doel biedt de diaconie het beeldje te koop aan en we vinden het minstens € 250,00 waard, maar u mag er ook meer voor bieden. Het gaat dan naar de hoogste bieder! Het beeldje is voorzien van het unieke certificaat van de kunstenaar. Heeft u belangstelling of wilt u het beeldje eerst zien? Meld u bij: Wim Hendriks: wpt_hendriks@hetnet.nl of bij Joke van der Steen:  jokevandersteen@kpnmail.nl
We hopen op een mooie opbrengst voor de Credohuizen.
 
terug