Herinnering aan Oosterhuis

Zondag 16 april 2023
Aanvankelijk was het de bedoeling om allemaal Iona-liederen te zingen, vertelde dominee Ferdinand Borger aan het begin van de kerkdienst op zondag 16 april: “Maar toen op Eerste Paasdag Huub Oosterhuis overleed, dacht ik: We gaan allemaal liederen van hem zingen. In Oosterhuis is een mens verloren gegaan die iets heel mooi kon. Hij kon met zijn taal God op wel duizend verschillende manieren naderen, maar hij liet ons ook inzien dat je God met taal nooit kan grijpen.“

Veel bekende liederen werden er in deze dienst gezongen: ’Licht dat ons aanstoot in de morgen’, ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’, ‘Niet als een storm, als een vloed’, ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ en ‘Roep onze namen dat wij U horen’.  Via de beamer klonk het lied ‘Ken je mij’, loepzuiver gezongen door Trijntje Oosterhuis, zijn dochter. Als slotlied zong de gemeente: ‘De steppe zal bloeien’.

Willy de Koning
 
terug