Heidag kerkenraad in Urmond

Woensdag 11 oktober 2023
Het was best bijzonder om de heidag van de kerkenraad op zaterdag 23 september 2023 te starten met een gezamenlijk ontbijt om 8.00 uur. Aanvankelijk werd hier ook wat aarzelend tegenaan gekeken. “Tjonge, dat is wel vroeg zo op zaterdagochtend”, was toch wel wat het algemene gevoelen. Maar het pakte heel goed uit. Niet alleen is er een goed inhoudelijk gesprek gevoerd, ook is er naar de toekomst van de gemeente Maas- en Beekdal gekeken én was de heidag na een intensieve ochtend na de lunch weer afgelopen. Dit alles bleek een mooie combinatie te zijn. Zeker voor herhaling vatbaar.

We verzamelden dus tegen 8.00 uur in het gezellige en mooie kerkje in Urmond. Met 11 ambtsdragers (9 bestaande en 2 nieuwe) waren we helemaal compleet. Er werd gestart met een heerlijk ontbijt, klaargemaakt en voorbereid door Hendrik van Doornik en Adrie Huntelerslag. Nogmaals, zo fijn verzorgd door jullie!

Wie zijn die mensen?
Vervolgens gingen we er in groepjes van 2 of 3 personen op uit. Al wandelend door Urmond werd aan de hand van vragen op de inhoud ingegaan. Deze procedure van wandelen en in groepjes de vragen bespreken, herhaalde zich 4 keer, steeds in wisselende samenstelling. De inwoners van Urmond zullen wel gedacht hebben: “Wie zijn toch die mensen die steeds door Oud-Urmond al wandelend aan het praten zijn?” Dat moet wel wat een vreemd gezicht zijn geweest ;-)

De volgende vragen  hebben we met elkaar besproken:
  1. Waarom zijn we actief in de kerk en wat inspireert/motiveert ons en geeft ons energie?
  2. Wat kunnen we voor elkaar doen en wat kunnen we voor elkaar betekenen?
  3. Waar zouden we die tijd/energie aan kunnen en willen geven?
  4. Wat is nodig om samen verantwoordelijk en een inspirerende kerk(enraad) te zijn?
Na elke ronde zette iedereen zijn/haar persoonlijke verwerking op een groot vel papier. Dat kon door middel van een tekst, maar ook door plaatjes of combinaties. Het voert te ver om alle reacties letterlijk weer te geven. Hieronder een greep:

Persoonlijke verwerking
 - Om bezig te blijven met eigen geloof, geloof ouders, omzien naar elkaar, zelfde basis, normen en waarden, versterkt worden in het geloof, ontmoetingen met mensen.
 - Samen met andere inzetten voor zaken die ertoe doen, ik haal motivatie uit hoe de bijbel & Jezus aangeven hoe in het leven te staan, d.w.z. actie(f).
 - Het leven delen en handen uit de mouwen steken, samen op pad gaan en aandacht hebben voor elkaar, waardering uitspreken voor elkaar, elkaar vertrouwen, geduld met elkaar, via vragen anderen helpen aan goede dingen te denken, elkaar waarderen als lid van het ‘Lichaam’ die samen verantwoordelijkheid dragen, als kerkenraad elkaar ondersteunen en inspireren en anderen stimuleren.
 - Helpen van mensen die slecht kunnen rondkomen, lezen van de bijbel te beginnen met de psalmen, het geloofsgesprek gaande houden en vernieuwen, focus op aandachtspunten in de kerkenraad, elkaar helpen om samen als lichaam van de PGMBD te functioneren, luisteren en er zijn voor elkaar.
 - Elkaar steunen en bemoedigen en omarmen, elkaars vragen en drijfveren kennen, dit soort activiteiten, ontmoetingsmomenten en tijd voor elkaar, zelfde golflengte vinden, acteren van alle ledematen samen als een lichaam van de PGMBD. 

We deelden onze bevindingen met elkaar en koppelden die aan elkaar terug. Voordat we gingen lunchen was er een bezinningsmoment onder leiding van ds. Jolien Leeffers. We hielden een soort kleine ‘thuisviering’. Daarna genoten we van een fijne lunch. Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat het “een zeer leerzame, zinvolle en betekenisgevende zaterdagochtend is geweest.”
 
Namens de kerkenraad, Sietse van der Sluis
 
terug