Week van eenheid 2024: Heb God lief…

Maandag 27 november 2023
Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

In onze gemeente zijn in deze gebedsweek vieringen in:
Sittard, 21 januari 10.30 uur Johanneskerk dienst met Vrangendael Voorgangers ds. Jolien Leffers en Peer Boselie, mmv oecumenisch projectkoor o.l.v. Hans Timmermans.
  • Geleen, 21 januari 15.00 uur Ontmoetingskerk Vesper, voorganger Riet van Alst.
  • Urmond, 22 januari 19.00 uur Protestantse Kerk oecumenische viering, voorgangers pastoor Ralf Schwillens en ds. Jolien Leeffers.
  • Geleen, 23 januari 19.00 uur Augustinuskerk oecumenische viering, voorgangers pastoor Rainer Kancke en ds. Jolien Leeffers.
  • Grevenbicht, zondagmiddag 28 januari om 14.30, Catharinekerk, oecumenische viering, voorgangers pastoor Houwman en ds. Jolien Leeffers. 
Deze vieringen worden voorbereid door werkgroepen met afvaardigingen vanuit de verschillende deelnemende parochies en kerken. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief. Van harte welkom bij de vieringen.

Jolien Leeffers en Christel Prins

terug