Halleluja en Hosanna

Zondag 2 april 2023
Twee woorden die we geregeld in de kerk horen, in Bijbelteksten en in liederen die we zingen: Halleluja en Hosanna. Twee woorden die onlosmakelijk zijn verbonden met Palmpasen. Op Palmzondag 2 april legde dominee Jolien Leeffers de betekenis van deze woorden uit en die verbanden die ertussen bestaan. “Wij denken bij dit verhaal vaak dat het om een feestelijke gebeurtenis gaat”, zei ze, “maar de werkelijkheid van Palmpasen heeft twee gezichten.”
Begeleid door Ellen de Putter op piano zong Beppie Bode een lied. Tijdens de dienst werkten in de kelder de kinderen aan een Palmpasen-stok. Aan het eind van de dienst lieten ze die voor in de kerk zien terwijl Jolien Leeffers de symboliek ervan uitlegde. Ook werd en nog een passend lied bij gezongen.
Willy de Koning

terug