Goede opkomst bij gemeenteavond

Vrijdag 23 juni 2023
Hoofdmoot van de gemeenteavond op donderdag 22 juni was het bespreken van het onderwerp Veilige Kerk. De avond werd geleid door kerkenraadsvoorzitter Sietse van der Sluis en met gebed geopend door dominee Jolien Leeffers.

Per tafel bedacht ieder persoonlijk antwoorden op vragen over grensoverschrijdend gedrag, met situaties die kunnen spelen binnen de kerk. Daarna trok ieder groepje per tafel gezamenlijke conclusies en die werden weer met de hele zaal gedeeld. Er bleken wel verschillen te zijn over sommige vragen. Wat bij de één alarmbellen doet rinkelen; daarvan vindt een ander dat je niet moet overdrijven door zo wantrouwend te zijn. Zoals bij de vraag: "Bij de gemeentebarbecue pakt de koster een jonge vrouw om haar middel en zegt: Ik wil jou wel op mijn broodje!" Gewoon een grapje, vond de één, moet kunnen. Nee, vond een ander, dat kan niet, spreek de koster daarop aan!

Grensoverschrijdend gedrag, dat komen we niet of nauwelijks tegen in onze kerk en daarom moeten we niet verkrampt omgaan met elkaar, vonden velen. Toch staat het onderwerp op de agenda, sinds #MeToo wereldwijd en landelijk aandacht krijgt. De landelijke PKN helpt plaatselijke gemeenten met richtlijnen en suggesties voor besprekingen, zoals deze gemeente-avond. Op de landelijke website staat veel informatie onder het kopje Velige Kerk. De kerkenraad van de PGMBD formeert een werkgroep om na de zomer hierover door te praten en een eigen beleidsplan/gedragscode op te stellen. Enkele gemeenteleden hebben zich daarvoor al aangemeld.

Conclusies van deze avond worden daarin meegenomen. Dat zijn:
  • Ga het gesprek aan met elkaar.
  • Zorg voor een vertrouwensbasis.
  • Wees altijd alert.
  • Er moet een vertrouwenspersoon komen.
  • Let op je eigen gedrag.
  • Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het was een positieve bespreking waarbij mooie opmerkingen klonken:
  • "Ik voel me hier thuis en kan mezelf zijn!"
  • "Gedragscodes en kerkzijn, dat wringt een beetje."
  • "Uitgangspunt bij regels hierover moet niet zijn: Gij zult niet...!, maar een oproep, zie om naar  elkaar, bevraag elkaar, hoe gaat het met je?"
  • "Ik voel me superveilig hier in de kerk".
Andere kortere onderwerpen deze avond waren: een update van beroepingscommissie, de jaarrekening van de diaconie, de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters, een verslag van de werkgroep Een Thuis voor Iedereen, uitleg van het beamer/kerkTV-team, uitleg over de Groene Kerk en tenslotte een oproep om mee te doen met de zomeractie Blind Date.

Willy de Koning


 

 
terug