Goed bezocht gemeenteberaad

Vrijdag 24 november 2023
Ditmaal vond het gemeenteberaad plaats in de kerkzaal. Geluid en beeld zijn daar beter te volgen voor iedereen, dan in de hal van de kerk.

Na het welkom van kerkenraadsvoorzitter Sietse van der Sluis opende dominee Jolien Leeffers de avond met een korte bijdrage over ‘Tien kleine christenen’ in dichtvorm met een positieve boodschap erin.

Sietse legde uit hoe de verschillende bestaande werk- en taakgroepen in de kerk zijn uitgebreid met nieuwe onderdelen zoals het project Groene Kerk, Thuis voor iedereen, Beamer/KerkTV en andere groepen. Hij stelde de nieuwe personen voor de verschillende functies aan de gemeente voor, voorzover zij aanwezig waren deze avond.

Over één van die nieuwe onderdelen, Groene Kerk, gaf Bas van Dongen uitleg. “Wat we in beheer kregen, daar zal God ons rekenschap over vragen”, zei hij. De groep focust op 4 onderdelen: Schepping en natuur, Energie en klimaat, Bewust inkopen en Verantwoord omgaan met geld. In Nederland doen al 440 geloofsgemeenschappen mee met Groene Kerk. De gemeenteleden mochten hun ideeën en wensen voor de werkgroep opschrijven en inleveren.

Germ Visser gaf een update over de nieuwste technische aanpassingen in de kerk op het gebied van beeld en geluid. Er wordt nog steeds nagedacht over mogelijke verbeteringen bij de lichtinval in de kerkzaal bij het in beeld brengen van liedteksten op KerkTV.

Natuurlijk kwamen ook de financiën aan de orde. Herbert Hooijkaas legde verantwoording af over de begroting van het College van Kerkrentmeesters. Herbert wist te vertellen dat het lukte om, met hulp van Bert Blom en Annie Stoffels, 30 procent te bezuinigen op stookkosten. Een positief bericht, maar op termijn helpt dat niet, want er is sprake van een groeiend tekort op de begroting. Verantwoord beleggen en mogelijk meer halen uit verhuur van kerkgebouwen werden als opties genoemd. Ook klonk de suggestie om pinnen bij het collecteren mogelijk te maken, maar Herbert vertelde dat wordt onderzocht of het tonen van een QR-code via de beamer een betere optie is.

Wim Hendriks gaf een begrotingsoverzicht van de diaconie. De diaconie let bij het beleggen van vermogen vooral op hun doel, arme mensen steunen, een zo hoog mogelijk rendement is daarbij minder belangrijk.
Sietse vertelde over het Project Binden en Boeien, over het beroepingswerk en over Veilige Kerk. Over deze drie onderwerpen leest u binnenkort meer op onze website.

Na al deze onderwerpen was er tenslotte gelegenheid voor een hapje en een drankje in de hal.

Willy de Koning

terug