Gezondheid en zingeving

Donderdagf 23 mei 2024
Op 29 mei wordt er in Sittard een conferentie georganiseerd vanuit de al sinds 2016 lopende beweging 'Limburg Positief Gezond'. Dat is een beweging die de zelfredzaamheid van mensen versterkt, juist ook om de gezondheidsachterstand van Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland te reduceren. Het gaat op 29 mei over zingeving, en er is verbinding gezocht met het Interreligieus Platform Sittard-Geleen, waar ook onze protestantse gemeente deel van uitmaakt.  Als het over zingeving gaat, dan spitsen wij als kerk natuurlijk meteen de oren!

De organisatie schrijft zelf het volgende over de georganiseerde conferentie: "Vaak gaat het bij Bestaanszekerheid om het financiële aspect, om draagkracht. Maar misschien wel veel belangrijker is het mentale aspect, draaglast. Wij gaan dit bekijken vanuit Positieve Gezondheid en dan met name vanuit de dimensie van zingeving"

Lezingen worden verzorgd door:
• Loek Vaessen, Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond
• Pierre Meijers, Geestelijk Verzorger bij het Leger des Heils

Aansluitend zijn er gesprekstafels. 

De conferentie is van 19.00 tot 21.00, vanaf 18.30 inloop. De locatie is Odasingel 90 in Sittard. Je kunt je aanmelden via info@ppdlimburg.nl 

Mede namens Interreligieus platform, Klaas Bos

terug