Gezellige jeugdmiddag

Maandag 18 september 2023
Zondagmiddag 17 september was het weer gezellig in de kelder van de kerk. Daar kwam een groepje jeugd bij elkaar rond het thema ‘kerk’. De eerste vraag was natuurlijk: ‘Waar denk je aan bij de kerk?’ De antwoorden waren heel verschillend, bijvoorbeeld: ‘stil zijn’, ‘God’ en ‘kerkzaal’ Je kunt natuurlijk aan het gebouw denken, maar zonder mensen heb je ook geen kerk.

We lazen een gedeelte uit de Bijbel (1 Kor. 12: 12-27) waarin de kerk vergeleken wordt met een lichaam dat uit heel veel lichaamsdelen bestaat, ieder deel hoort erbij. De kinderen mochten tijdens het voorlezen de verschillende lichaamsdelen opschrijven of tekenen op het moment dat ze genoemd werden. Vervolgens luisteren we naar het lied: ‘Dit is m’n hand en dat m’n voet, ‘k heb ze allebei nodig’.
In de Bijbeltekst stond ook dat wanneer één lid pijn lijdt, dat dan alle lichaamsdelen meelijden. Zo is dat ook in de kerk, daar willen we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. En daarom hebben we vervolgens allemaal kaartjes gemaakt die naar zieke of oudere mensen worden gestuurd om op die manier met hen mee te leven.
De volgende keer dat we als jeugd weer samen komen is op zondagmiddag 26 november.

Ds. Jolien Leeffers
 
  
terug