Gezellige broodmaaltijd

Dinsdag 19 april 2022
Eindelijk konden we weer bij elkaar komen in het Podiumkerkje in Grevenbicht, nadat door corona alles lange tijd op slot had gezeten. Op dinsdag 12 april was er in het kerkje een broodmaaltijd, die heel goed verzorgd was door het wijkteam. Ze hadden zelfs echte paaseieren en paasbrood op tafel gezet! Er waren 25 deelnemers gekomen. Het eten smaakte bijzonder goed mede vanwege de gezelligheid en de ontmoetingen.Na het eten was er een pubquiz in de vorm van een paasquiz. Er stonden 20 vragen op papier, van gemakkelijk tot moeilijk. Zoals: wie is de schrijver van het bekende paaslied “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”? (Eduard Gerdes, Huub Oosterhuis of Jacqueline van der Waals). Of: op welke dag is Jezus volgens alle evangeliën opgestaan? (De eerste, de derde of de zevende dag). Of: hoeveel kippeneieren eten de Nederlanders samen met Pasen? (17, 35 of 50 miljoen eieren). De winnaar had 17 van de 20 vragen goed en kreeg als prijs een zakje chocolade eieren. Daarna hebben we nog van gedachten gewisseld over: wat betekent Pasen voor u? En wat zijn de verschillen in de viering van Pasen in uw familie, vroeger en nu? Al met al een geslaagde middag. En voor herhaling vatbaar.

Paasmorgenviering in Grevenbicht

Ook kon er na lange tijd weer een kerkdienst op paasmorgen in het Podiumkerkje plaatsvinden. De laatste was in 2019. Het was een fijn samenzijn rondom het feest van de Opstanding van Jezus, met als thema: “vallen, opstaan en verdergaan”. Bekende paasliederen werden gezongen onder begeleiding van Annie Niessen op het orgel, dat vorig jaar compleet gerestaureerd is. Ongeveer 40 mensen hadden de weg weten te vinden naar de kerk in Grevenbicht. Na afloop was er koffie en lekkere paaskoekjes, wederom verzorgd door het wijkteam. Velen bleven nog geruime tijd napraten. De volgende kerkdienst in het Podiumkerkje in Grevenbicht is met Pinksteren.

Pier Prins

terug