Gebedsviering sluit Vredesweek af

14 september 2020
Beste mensen,
Op zaterdagavond 26 september zal er om 19.00 uur in Vrangendael een gebedsviering zijn waarmee de Vredesweek wordt afgesloten. Het thema van de vredesweek is dit jaar "Vrede verbindt verschil".  Het thema wordt zowel bijbels als actueel op een praktische manier aangepakt. Anders komt die vrede er niet!
We wilden graag naar een oecumenische sfeer zoeken. Daarom zullen er vooral liederen uit Taizé gezongen worden. Er zijn vier zangers en vier muzikanten op veilige afstand en iedereen mag heel zachtjes meezingen. Natuurlijk is ook onze werkgroep Vrede en Ontwikkeling bij de viering betrokken. U bent zeer welkom en hoeft zich niet aan te melden.
Namens de parochie en de organisatoren van deze viering hartelijke groet,
Elly Bus-Linssen
 
terug