Gebed voor de zomer

Dat gezegend is
deze tijd van groei en bloei.

Dat gezegend is
deze periode van minderen en loslaten.

Dat mijn rennen
wandelen
en mijn dadendrang
genieten worden.

Dat juist nu
vriendschapsbanden
sterker worden.

Dat ik de tijd neem
stil te staan bij
hetgeen mij draagt.

Dat ik leef
in verbondenheid met mijn ziel
en met respect voor mijn lichaam.

Dat ik geniet
van wat mensen mij bieden
en van wat de natuur mij schenkt.

Dat het een tijd zal zijn
waarin ik ga met
de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.

Uit: “Zeggen en zwijgen, oecumenisch gebedenboek voor alledag”

Pier Prins
terug