Feestelijke en ontroerende dienst

Zondag 14 april 2024
Het was in veel opzichten een bijzondere dienst op zondag 14 april. Dat bleek al bij binnenkomst in de Johanneskerk, want de kerk zat stampvol. Op het podium stonden de instrumenten klaar van de slagwerkgroep van muziekvereniging Vriendenkring uit Limbricht, onder leiding van Sjef Lebon. Gedurende de dienst maakten ze indrukwekkende muziek die door de keus van de stukken goed paste bij de inhoud van teksten en overdenking. Na het zingen van Psalm 42: ‘Evenals een moede hinde, naar het klare water smacht’, speelden ze op hun slagwerkinstrumenten ‘Als een hert dat verlangt naar water’, gebaseerd op dezelfde Psalm.
Dominee Jolien Leeffers hield een korte overdenking naar aanleiding van het verhaal van de doop van de Ethiopische man door Filippus, uit Handelingen 8.
Indrukwekkend was de doop van Maryam, Omid, Parsa en Parya, een Iraans vluchtelingengezin. Met hen werd het lied ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ gezongen in het Nederlands, het Engels en het Farsi. Hoewel het gezin nog niet de Nederlandse taal spreekt, werd de dienst wel in het Nederlands gehouden. De teksten waren van tevoren met hen doorgenomen, zodat ze wisten wat er gezegd werd.
Parya goot het water in het doopvont. Hun doop en belijdenis ontroerde de kerkgangers en maakte bij velen de tranen los, want het was duidelijk hoe ingrijpend dit voor henzelf was, juist omdat zij vanwege hun geloof moesten vluchten. Na de doop mochten ze elk hun doopkaars ontsteken met het licht van de Paaskaars, werd hen de zegen toegezongen door de gemeente en kregen ze cadeaus en bloemen. Bij de kindernevendienst was een mooie, kleurige slinger voor het gezin gemaakt en een pot om na de dienst wensen in te doen.
Omid bedankte via een tolk de gemeente in een emotionele toespraak. Ook vroeg hij de mensen om te blijven bidden voor de bevolking in zowel Iran als Israël. Er klonk vervolgens een Iraans lied, waarbij de Nederlandse vertaling was te zien.
Na alle emoties gaf de slagwerkgroep nog een spetterende afsluiting waarvoor ze werden beloond met een staande ovatie.

Willy de Koning


 
terug