Feestelijke doopdienst

Zondag 30 oktober 2022
Vanwege de coronapandemie kon de doop van Suus en Mex Blezer niet eerder plaatsvinden, maar op zondag 30 oktober was het zover. Het werd een feestelijke doopdienst waarin de gelijkenis van het verloren schaap centraal stond.
Dominee Jolien Leeffers legde uit waarom: “De laatste keer dat we hier ‘Kerk op Schoot’ vierden beloofde ik aan Suus dat ik bij deze doopdienst ‘mijn knuffel’ Dominee Beer mee zou nemen. En Suus beloofde dat ze háár knuffel mee zou nemen, en dat is een schaap.” Het duurde even voordat Suus haar knuffel had gevonden, maar toen kon iedereen hem zien.
Liederen, Bijbellezing en de verkondiging stonden helemaal in het teken van de Herder met een hoofdletter en Zijn schapen. “Het is mooi dat Suus met haar schaapje mij hielp aan het thema van deze dienst”, zei Jolien bij het begin van haar preek. “Sommige mensen vinden het niet fijn om vergeleken te worden met een schaap, zij willen geen kuddedier zijn. Maar ik hoop dat ook zij na afloop met andere ogen kunnen kijken naar dat Bijbelse beeld.” Daarop volgden allemaal metaforen uit het leven van een schaap, die te vergelijken zijn met dat van een mens.
Suus Blezer is inmiddels ruim 2,5 jaar oud en haar broertje Mex is ruim een half jaar oud. Hun moeder Lotte Crone beantwoordde de doopvragen met “ja” en haar partner Rik Blezer beloofde haar daarin te zullen steunen. Ook de gemeente zegde van harte haar steun toe. Mex werd als eerste gedoopt, Suus daarna. Ze vond dat best spannend en klemde Dominee Beer stevig tegen zich aan.
Na afloop van de dienst was er vlaai voor iedereen, meegebracht door de doopouders.

Willy de Koning


terug