Erepenning Sittard-Geleen voor Bert Kip

22 juni 2023
Bert Kip heeft woensdag bij zijn afscheid als directeur (‘CEO’) van Brightlands Chemelot Campus de Erepenning van Sittard-Geleen ontvangen. Deze werd uitgereikt door locoburgemeester Leon Geilen in Kasteel Limbricht, die zowel sprak over Berts werk voor de Campus, als over zijn inzet voor de PGMBD.  

Natuurlijk kwamen de verdiensten die Bert voor de Campus heeft gehad uitgebreid aan de orde. Onder Berts leiding is daar een prachtig instituut verrezen, waar gewerkt wordt aan vernieuwingen voor een duurzame chemie en voor duurzame grondstoffen. De Campus is ook erg belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in onze regio.

Maar het achtergrondplaatje bij de uitreiking was niet de indrukwekkende Campus, maar juist ons geliefde Gruizenkerkje! Er werd dan ook benadrukt dat de erepenning ook een erkenning is voor zijn werk als kerkrentmeester en bestuurslid van de stichting Gruizenkerk. Een mooie moment, waar we Bert ook vanuit de PGMBD van harte mee feliciteren.

De kerkenraad.  
 
terug