Eerste dienst voltallige cantorij

Donderdag 21 oktober 2021
Op zondag 17 oktober was het zover. De hele cantorij van Sittard o.l.v. Hans Timmermans was gekomen om ons te begeleiden bij deze dienst, waarin we voor het eerst weer aan het Heilig Avondmaal konden deelnemen. We zongen alvast voor de dienst lied ‘Van U is de toekomst’ in, het thema van 2021-2022. We voelden ons verwelkomd door het lied: ‘Dit is een huis waar de deur open staat!’

Dit is een huis waar de deur openstaat,

waar zoekers en zieners, genood of gekomen,

Hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,

Waarin wat heb drijft tot herkenning gaat komen,

De vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Na het gebed, waarin gebeden werd om de armoede uit te roeien, zond de cantorij het Kyrië. Het is niet te veel gezegd dat hun stemmen klonken als engelen. Zo mooi! We lazen Jesaja 29: 18-24 en Marcus 10: 32-45, waarin Jacobus en Johannes aan Jezus vragen om de beste plaatsen. Ze willen graag links en rechts zitten van Jezus. Na het zingen het lied 339A: ‘U komt alle lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.’ luisterden we naar de overweging van ds. Pier Prins.
De leerlingen zijn bang. Jezus vertelt aan de discipelen wat Hem te wachten staat: uitlevering, geseling en Zijn dood. Maar na drie dagen zal Jezus opstaan. Jakobus en Johannes vroegen of zij, wanneer Jezus heerst op een glorierijke plaats, de belangrijkste plekken in mochten nemen. Wat een menselijke vraag! Ook wij willen allemaal de beste plek, de mooiste carrière, de beste vervolgopleiding voor onze kinderen. Maar de weg, die Jezus gaat, is niet glorierijk, het is een weg door diepte en duisternis. Het is niet een weg van macht, om de onderdrukten tot bezit of onderdanen te maken. Het is de weg van DIENEN. Wie het meest belangrijk zal zijn , zijn niet de mensen die de beste plek willen, maar dienstbaar zijn. Jezus gaat helend en delend door de wereld met aandacht voor iedereen. Zo wordt God zichtbaar.

Daarna wordt er orgelmuziek gespeeld door Ko van de Lagemaat. We zingen het toepasselijke lied 990: ‘de laatsten worden de eersten.’ Daarna volgt het avondmaal, waarin Pier vertelt dat dit het eerste en ook laatste avondmaal in de Ontmoetingskerk zal zijn. Na zingen, het gebed en de zegen waarin we worden gevraagd om dienstbaar de wereld in te gaan, genieten we op gepaste afstand van de koffie en elkaars nabijheid.

Wat zijn we gezegende mensen en wat is het fijn dat de cantorij weer uit volle borst voor ons mag zingen!

Inge Streekstra

terug