Eerste dienst in de Stille Week

Donderdag 28 maart 2024
Op Witte Donderdag, 28 maart, werd op symbolische wijze in de Johanneskerk een ‘voetwassing’ beleefd. De handen van alle kerkgangers werden gewassen en gedroogd. Dominee Jolien Leeffers goot water over ieders handen, die daarna werden gedroogd door de dienstdoende ouderlingen.
Een passend lied erbij was: Lied 569:
Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij.
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

In een grote kring werd het avondmaal gevierd. Aan het einde van de dienst werden overgebleven wijn en matzes, het water om te wassen, de gebruikte handdoeken en de stola van dominee Jolien Leeffers de kerk uitgedragen. In stilte verliet iedereen de kerk, getroost door de woorden:
God is met ons des avonds en des morgens
Is zeker met ons elke nieuwe dag

Dit was de eerste dienst in de Stille Week. Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een dienst met medewerking van de cantorij. Op Stille Zaterdag werkt de cantorij weer mee aan de dienst, dan om 22.00 uur.
In het Podiumkerkje is op Paasmorgen om 9.00 uur een dienst, daarna is er in de Johanneskerk om 10.30 uur een doopdienst. In alle nog komende diensten is dominee Jolien Leeffers de voorganger.

Willy de Koning

terug