Een witte steen

Vrijdag 1 maart 2024
Op bijgaande foto is de tekst te lezen die recentelijk is aangebracht op de muur achter de gedachtenistafel in de Johanneskerk. Het is één van de voorwerpen die Henk Verkerk heeft meegenomen uit de kerk van Beek. Ook daar stond de tekst bij de gedachtenistafel, en dat is geen toeval.

… en Ik zal hen een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt..

Een tekst naar Openbaringen 2, vers 17.
Op zoek naar de achtergrond van de tekst kwam ik de volgende passage tegen:

‘Er zal een dag komen waarop Jezus het verborgen ik van ieder van de zijnen zal ontsluiten. Op die steen ( een teken van genade ) wordt een naam geschreven die ons tot in onze diepste kern weet te treffen .Een naam, die alleen Hij begrijpt die ons gemaakt heeft en hij die hem ontvangt. Zo intiem en persoonlijk leidt God ons naar onze bestemming. Iedere steen, ieder mens apart zal zich opgenomen weten in het grote orkest van Gods nieuwe mensheid. Geen twee instrumenten gelijk. Allen uniek. Zo rijk en veelkleurig is God die de mens schiep naar Zijn beeld. Hij gaf allen een naam en aan ieder een ander. Wie Jezus toelaat in zijn leven, die wordt niet van zijn persoonlijkheid bevrijd maar naar zijn eigenlijke persoonlijkheid toe geleid. Hij verliest zijn oude naam en krijgt er een nieuwe voor in de plaats.’

Met zo’n uitleg ga je beter begrijpen wat de betekenis is van het ritueel dat we gebruiken bij het gedenken van overledenen in onze gemeente.

Namens de taakgroep ‘Thuis voor Iedereen’, Joop Joosen
 
terug