Een kerk voor alle generaties

Vrijdag 14 juni 2024
Op 13 juni vond het gemeenteberaad plaats. Jolien vertelde hoe zij haar studie intergenerationeel kerk-zijn inzet voor het kerk-zijn met alle generaties in onze kerk. We stelden vast dat een fors aantal vacatures in onze kerkorganisatie nu zijn ingevuld. We zoeken de samenwerking met de omliggende gemeenten rond het beroepingswerk en de Veilige Kerk. Ankie van Dalen stelde zich voor als vertrouwenspersoon. De gedragscode Veilige Kerk werd aan de hand van acht stellingen interactief behandeld.    
 
De kerkenraad werkt dit jaar aan het opstellen van het Beleidsplan 2025-2030. Het is belangrijk dat dit plan door de gemeente gedragen wordt en daarom kreeg iedereen de gelegenheid om een eigen inbreng te leveren (dat kan nog steeds, vraag daarvoor de hand-out op bij scriba@pgmbd.nl).
Na een toelichting op de jaarrekeningen 2023 van de kerk en de diaconie presenteerde de Projectgroep Groene Kerk vier relevante thema's: schepping en natuur, energie en klimaat, bewust inkopen en geld.

Onze excuses voor de onduidelijke aankondiging, waardoor u deze bijeenkomst misschien gemist heeft.

Klaas Bos
terug