Advent is dromen

De schrijver Paulo Coelho schrijft; "Je moet nooit ophouden met dromen. Vaak spatten je dromen uiteen. En draaien je wensen op niets uit, maar ga toch door met dromen. Anders sterft je ziel en dringt liefde er niet in door". Blijven dromen dus, zeker in deze tijd.

Dromen dat het ooit anders en mooier zal worden. Dromen dat er een einde komt aan onrecht en armoede. Dromen dat corona eens en voor altijd de wereld uit is. Dromen dat vluchtelingen niet langer huis en haard moeten verlaten Vaak worden dromen helaas geen werkelijkheid. Maar een droom kan je wel de kracht geven om zo nu en dan even te doen alsof het wel de werkelijkheid is.

Advent is ook zo'n tijd van dromen. De Bijbelse profeten bijvoorbeeld houden de mensen een andere tijd voor. En ze gebruiken daarbij vaak prachtige beelden. Ze dromen van een tijd en een land waarin alles beter zal zijn. Waarin speren veranderen in snoeimessen (Jesaja 2). Waarin een kalf en een leeuw samen zullen weiden en waarin ze niemand kwaad zullen doen (Jesaja 11). Een tijd waarin verlamden zullen springen als herten (Jesaja 35). En waarin een zoon geboren wordt met de naam Immanuël (Jesaja 7). Dromen van een tijd waarin de Vredevorst zijn entree in de wereld zal doen (Jesaja 9). En waarin de Messias onder ons zal zijn.

Deze profetische dromen hield het volk op de been en gaven mensen inspiratie. Terwijl ze diep in hun hart wisten dat veel van die dromen nooit zouden uitkomen. Want daarvoor waren ze te mooi om waar te zijn. De werkelijkheid is nu eenmaal weerbarstig en laat zich soms maar zo moeilijk veranderen. Toch moet je nooit ophouden met dromen, raadt Coelho ons aan. Elk jaar weer doen we dat met advent. Namelijk dromen dat Jezus zal komen, zoals Hanna Lam in één van haar liederen onder woorden brengt.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren verhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
Herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Niet als een kind en niet in een kribbe
maar als een vredevorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn.

Pier Prins

terug