Doopdienst Eerste Paasdag

Donderdag 4 april 2024
Op 31 maart was het dubbel feest. Het was eerste Paasdag, waarin we de opstanding, het nieuwe leven, van Jezus vierden. Maar het was ook een doopdienst waarin we het nieuwe leven vierden van Insansa. Haar naam betekent: VREUGDE! En wat een vreugde was het toen de moeder van Chishala , dus de oma van Insansa, onverwacht uit Zambia was gekomen om de doop van Insansa mee te maken. Het was een emotioneel weerzien, waar alle mensen van mee mochten genieten en soms ook een traantje wegpinkten.

Het lied: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ werd uit volle borst meegezongen en begeleid door Fedor Coenen.
Ds. Jolien Leeffers las een mooi verhaal ‘de kostbare parel’ voor de kinderen. De afbeeldingen werden via de beamer zichtbaar, zodat iedereen ervan kon meegenieten. De koopman verkocht al zijn spullen om die ene parel te kopen. Daarna keken we naar een filmpje over ‘Weet je dat je een parel bent in Gods hand’ van Elly en Rikkert. Met hun kaarsje gingen de kinderen naar de kindernevendienst.

Het Paasverhaal uit Marcus 16: 1-6 werd voorgelezen. Na de eerste lezing mochten we onze hand omtrekken op papier en een wens voor Insansa schrijven. Iedereen was druk doende terwijl we het lied zongen ‘Dit is mijn hand en dat mijn voet’. De lezing uit 1 Korinthe 12: 12-16 en 26-27 sloot daar naadloos op aan. We zijn één lichaam, maar het lichaam bestaat uit heel veel verschillende delen, die allemaal even belangrijk zijn.

In de overweging vertelde Jolien dat de gemeente is als één lichaam. Of als een puzzel, er mag niet één stukje missen. We horen er allemaal bij. De jongere kinderen, zoals Insansa en ook de ouderen en iedereen er tussenin. We schuiven allemaal een stukje op, zodat er plaats is voor haar. Dat symboliseert de doop. We zongen aansluitend: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Ook in psalm 139: 13-16 lezen we dat God ons heeft gemaakt en dat hij ons kent.

Daarna volgde de doop. De ouders, Chishala en Chris, lieten hun dochter Insansa dopen onder het toeziend oog van de kinderen uit de kerk. Ze werd gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze is een kind van God, getekend met het kruis van Christus. God zegt: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij’.
De oma van Insansa mocht de  doopkaars aansteken en de ouders kregen een kinderbijbel, een doopkaart en de felicitaties. Na het lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ en de zegen gingen we de kerkzaal uit en mochten we de ouders feliciteren.

Wat een bijzondere paas- en doopdienst was het, waarin we samen het nieuwe leven vierden!

Inge Streekstra
 
 
 

  
terug