Dienst over Levend Water

Zondag 12 maart 2023
“Evangeliseren betekent niet in de eerste plaats dat je iemand over Jezus vertelt. Het gaat veel dieper. Evangeliseren is iemand bewust maken van de waarde die hij of zij heeft in de ogen van God.”
Dat zijn woorden uit de overdenking van Jolien Leeffers, uitgesproken in de dienst van zondag 12 maart.

Er werd gelezen uit Psalm 42 , over het hert dat verlangt naar water en uit Johannes 4, over de Samaritaanse vrouw bij de waterput, die met Jezus in gesprek komt. Beide delen uit de Bijbel gaan over verlangen naar levend water. Dat kwam niet alleen in de overdenking aan de orde, maar ook in de liederen die werden gezongen.

De dienst stond daarnaast ook in het teken van Taizéliederen. De cantorij had er heel veel ingestudeerd en zij zongen deze als groep en samen met de gemeente. Na het slotgebed van de dienst mocht ieder die dat wilde een waxinelichtje aansteken en voor in de kerk plaatsen.
  
Willy de Koning
  

  

 
terug