Dienst met thema ‘Duurzaamheid’

Dinsdag 23 mei 2023
In februari van dit jaar was er de eerste kerkdienst over het thema: ‘Duurzaamheid rondom Schepping en Natuur’. Dat kreeg een vervolg in de viering van zondag 21 mei. Dominee Jolien Leeffers zei: “God vertrouwde de zorg voor zijn schepping toe aan mensenhanden. Dat is een grote eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. De mens schiet daarin tekort, maar toch is er hoop.” In haar overdenking bij Bijbellezingen uit Jesaja 42 en Romeinen 8 wees ze op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om de aarde te bewaren en recht te doen. “Geleid door Gods geest kunnen wij het werk van God in deze wereld handen en voeten geven.”
 
Hoe je dat in praktijk kunt brengen vertelde ‘klimaatactivist’ Thomas van der Steen, kleinzoon van gemeenteleden Rob en Joke van der Steen. 2,5 jaar geleden al raakte hij geïnspireerd door de jonge Zweedse Greta Thunberg. Het duurde een tijd voordat hij ook zelf zijn gevoelens van onrust en frustratie ging omzetten in actie. Hij loopt nu mee in demonstraties, bezoekt congressen en draagt waar mogelijk zijn steentje bij. “Pas wanneer er bewustzijn is, komt er ook echt actie”, zo riep hij de gemeenteleden op om zich te informeren en daar iets mee te doen om klimaatopwarming en CO2-uitstoot te verminderen. “Grootouders voor Klimaat is zo’n actiegroep waarbij u zicht kunt aansluiten. U kunt zich afvragen: Wat zouden over 50 jaar mijn kinderen of kleinkinderen willen dat ík zou hebben gedaan? En dan te handelen vanuit dát antwoord.”
 
Aansluitend bij het thema klonken gebeden en liederen, zoals het Klimaatlied van A.F. Troost. In deze dienst werd ook het Avondmaal gevierd.
 
Willy de Koning


 

 
terug